85
Metascore 32RED
Sự hình thành của đánh giá meta:
Xếp hạng chuyên gia: 88
Độ tin cậy: 55
Tỷ lệ cược: 34
Dòng: 44
Tiền thưởng: 79
Rút tiền: 55
Dịch vụ hỗ trợ: 54

Người chơi đánh giá về người cá cược 32RED

Tất cả các thực thể
đề cập trong tiền thưởng
Tất cả các thực thể
Tất cả các thực thể
Tích cực
Phủ định
?
Số lượng đánh giá
Đánh giá
Người sử dụng
S1980IMON
OLBG
18.09.2021
Rất tốt Cung cấp cạnh tranh
Hơn
Trang web này sử dụng cookie
Điều này cung cấp cho khách hàng trải nghiệm cá nhân hóa và tăng hiệu quả của việc truy cập trang web, cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ hiệu quả nhất. Bằng cách sử dụng trang web và chấp nhận các điều khoản của chính sách, bạn đồng ý sử dụng cookie theo các điều khoản của chính sách này.