75
Metascore Parimatch
Sự hình thành của đánh giá meta:
Xếp hạng chuyên gia: 56
Độ tin cậy: 49
Tỷ lệ cược: 63
Dòng: 32
Tiền thưởng: 67
Rút tiền: 42
Dịch vụ hỗ trợ: 65

Người chơi đánh giá về parimatch cookmaker

Tất cả các thực thể
đề cập trong tiền thưởng
Tất cả các thực thể
Tất cả các thực thể
Tích cực
Phủ định
?
Số lượng đánh giá
Đánh giá
Người sử dụng
Nefertiti
OLBG
30.05.2022
Bạn nhận được rất nhiều chi tiết trong việc này . Đặc biệt là những thứ như thời gian bắt đầu, vị trí và điều kiện sân. Các chuyên gia cũng đưa ra ý kiến ??của họ khá hữu ích.
Hơn
Trang web này sử dụng cookie
Điều này cung cấp cho khách hàng trải nghiệm cá nhân hóa và tăng hiệu quả của việc truy cập trang web, cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ hiệu quả nhất. Bằng cách sử dụng trang web và chấp nhận các điều khoản của chính sách, bạn đồng ý sử dụng cookie theo các điều khoản của chính sách này.