EPL N1000 Freebet

Ghi lại trung thành - Premier League N1000 Freebet đặt cá cược tối thiểu N100 để có được giải Freebet N1000 Premier League miễn phí N1000 sẽ được ghi có vào ví của bạn sau khi bạn đáp ứng các yêu cầu của bộ để đủ điều kiện nhận miễn phí Konfambet.Freebet có sẵn trong tối đa 14 ngày kể từ ngày [[]]

300% tiền thưởng chào mừng

Tiền thưởng đầu tiên: Tiền thưởng chào mừng 100%.Tiền thưởng thứ hai: Tiền thưởng 75% cho khoản tiền gửi thứ hai của bạn.Phần thưởng tiền gửi thứ ba: Tiền thưởng 75% cho khoản tiền gửi thứ ba của bạn.Phần thưởng tiền gửi thứ tư: Tiền thưởng 50% cho các điều khoản & điều kiện tiền gửi thứ tư của bạn

Một khoản hoàn trả cắt

Một định nghĩa hoàn trả cắt Một khoản hoàn trả cắt là một ưu đãi đảm bảo BET hoàn tiền khi một trò chơi/sự kiện đặt cược tích lũy của bạn bị mất. Để được hưởng lợi từ Konfambet, One Game Cut của tôi, người chơi phải đặt tích lũy tối thiểu 10 lần (10 trò chơi trên vé) từ N100 trở lên trên một lựa chọn lẻ tối thiểu [Muff]

Konfambet lòng trung thành vẽ

Konfambet luôn luôn là về khách hàng của chúng tôi chiến thắng lớn !!! Để tiếp tục thể hiện sự cống hiến của chúng tôi cho nhiệm vụ đó, bây giờ chúng tôi thưởng cho bạn với Cashtoken cách mạng mỗi khi bạn đặt cược, đăng ký, nạp tiền của bạn hoặc thậm chí mất cược. Konfambet Loyalty Draw: Mỗi Cashtoken cho bạn cơ hội giành chiến thắng trong khoảng từ 5.000 đến 100.000.000 [[]]

Jackpot

Jackpot - Konfam4 - Điểm chính xác N1.000.000 (một triệu Naira) Konfam4 cho bạn cơ hội giành được số tiền thay đổi cuộc sống, mỗi tuần !!! Cách chơi trò chơi Kon Konfam4: Konfam4 là một cuộc thi giải độc đắc, bao gồm dự đoán kết quả của 4 điểm chính xác, được Konfambet chọn mỗi tuần. Để lấy […]

Tích lũy-Bonus

Phần thưởng tích lũy

Phần thưởng tích lũy 225% Konfambet được biết đến với việc thưởng cho những người chơi của mình với phần thưởng tốt nhất, và phần thưởng tích lũy chắc chắn là phần thưởng lớn nhất của nó từ 170% đến số tiền khổng lồ 225%! Bây giờ người chơi trực tuyến và trong cửa hàng của chúng tôi có thể được hưởng tới 225% tiền thưởng cho tiền thắng có thể của họ. Làm thế nào nó hoạt động? Phần thưởng số nhân có nghĩa là bạn […]