81
Metascore Ông Green
Sự hình thành của đánh giá meta:
Xếp hạng chuyên gia: 86
Độ tin cậy: 46
Tỷ lệ cược: 82
Dòng: 38
Tiền thưởng: 84
Rút tiền: 58
Dịch vụ hỗ trợ: 88

Người chơi đánh giá về người cá cược, ông Green

Tất cả các thực thể
đề cập trong tiền thưởng
Tất cả các thực thể
Tất cả các thực thể
Tích cực
Phủ định
?
Số lượng đánh giá
Hơn
Hơn
Đánh giá
Người sử dụng
Tất cả trong một có thể
19.11.2020
Tồi tệ nhất Đã bao giờ tôi đã chơi, 100 £ Tiền gửi không phải là một chiến thắng hơn 10 £. Tránh xa sh này ..
Hơn
Trang web này sử dụng cookie
Điều này cung cấp cho khách hàng trải nghiệm cá nhân hóa và tăng hiệu quả của việc truy cập trang web, cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ hiệu quả nhất. Bằng cách sử dụng trang web và chấp nhận các điều khoản của chính sách, bạn đồng ý sử dụng cookie theo các điều khoản của chính sách này.